नेपाल सरकार
 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, मकवानपुर

 

फोन नं.: 9855015418
ईमेल: pmamp.piu.makwanpur@gmail.com