सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
आ.व ०८०/०८१ का लागी कार्यक्रम माग सम्वन्धी सूचना 2080-06-10 Continuous
अस्थार्इ प्लाष्टक धरका लागी आवश्यक सामाग्रीको दर रेट पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना 2079-09-29 Closed !!!
शिलबन्दी दररेट पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना 2079-08-28 Closed !!!

प्रकाशनहरु

बार्षिक रिपोर्ट
जोन प्रोफाईल तथा तथ्यांक विवरण
मकवानपुर तरकारी जाेनका कृषक तथा कृषक समूहहरूकाे सर्वेक्षण फाराम
मकवानपुर तरकारी जाेनकाे बजेट तथा कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन कार्यावनयन इकाइको अभिमूखिकरण गोष्ठी
बार्षिक रिपोर्ट
जोन प्रोफाईल तथा तथ्यांक विवरण
तरकारी जाेनकाे परिचय
बेमाैसमी गाेलभेडां तरकारी खेती सम्बन्धी जानकारी
मकवानपुर तरकारी जाेनका कृषक तथा कृषक समूहहरूकाे सर्वेक्षण फाराम
माग संकलन फाराम
प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गर्न आवेदन फारामकाे नमुना
कृषि सेवा प्राविधिक पाठ्यक्रम
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि - २०७५
शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७४
मकवानपुर तरकारी जाेनकाे बजेट तथा कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन कार्यावनयन इकाइको अभिमूखिकरण गोष्ठी