सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
अस्थार्इ प्लाष्टक धरका लागी आवश्यक सामाग्रीको दर रेट पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना 2079-09-29 Closed !!!
शिलबन्दी दररेट पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना 2079-08-28 Closed !!!
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्नका लागि सूचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना 2079-08-07 Continuous

प्रकाशनहरु

बार्षिक रिपोर्ट
जोन प्रोफाईल तथा तथ्यांक विवरण
मकवानपुर तरकारी जाेनका कृषक तथा कृषक समूहहरूकाे सर्वेक्षण फाराम
मकवानपुर तरकारी जाेनकाे बजेट तथा कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन कार्यावनयन इकाइको अभिमूखिकरण गोष्ठी
बार्षिक रिपोर्ट
जोन प्रोफाईल तथा तथ्यांक विवरण
तरकारी जाेनकाे परिचय
बेमाैसमी गाेलभेडां तरकारी खेती सम्बन्धी जानकारी
मकवानपुर तरकारी जाेनका कृषक तथा कृषक समूहहरूकाे सर्वेक्षण फाराम
माग संकलन फाराम
प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गर्न आवेदन फारामकाे नमुना
कृषि सेवा प्राविधिक पाठ्यक्रम
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि - २०७५
शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७४
मकवानपुर तरकारी जाेनकाे बजेट तथा कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन कार्यावनयन इकाइको अभिमूखिकरण गोष्ठी