जम्मा प्रकाशन: 22
बार्षिक रिपोर्ट
जोन प्रोफाईल तथा तथ्यांक विवरण
मकवानपुर तरकारी जाेनका कृषक तथा कृषक समूहहरूकाे सर्वेक्षण फाराम
मकवानपुर तरकारी जाेनकाे बजेट तथा कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन कार्यावनयन इकाइको अभिमूखिकरण गोष्ठी
तरकारी जाेनकाे परिचय
बेमाैसमी गाेलभेडां तरकारी खेती सम्बन्धी जानकारी
अालुमा क्षति गर्ने पुतलीकाे जानकारी
बेमाैसमी तरकारी खेती
मकवानपुरमा च्याउ खेती जानकारी
काउली बाली र गांठे राेग
तरकारी बालीका मुख्य मुख्य राेग तथा किराहरू र तिनकाे व्यवस्थापन
माग संकलन फाराम
प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गर्न आवेदन फारामकाे नमुना
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि - २०७५
शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७४
कृषि डायरी २०७६
कृषि शिक्षा अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७४